Namnsdagsthrow

96,49% – 605/627

I Sverige firar vi namnsdag nästan varje dag. Oftast är det två namn per dag, men ibland ett eller tre. Sammanlagt är det 627 stycken namn.
Alla med gul fyll och svarta linjer.
Fler bilder finns på www.instagram.com/namnsdagsthrow

Namnsdags-throw

I Sverige har nästan varje dag på året minst en namnsdag, oftast två, ibland tre. Sammanlagt är
det 627 stycken namn.
Jag skall måla alla dessa i som throw-ups i samma kulör, gul fyll med svarta linjer.
96,49% – 605/627


Fler bilder finns på www.instagram.com/namnsdagsthrow